Audicien

Bij twijfel over jouw gehoor is het altijd verstandig om een hoortest te laten uitvoeren. Als je dit bij een audicien of hoorspecialist laat doen, kijken die altijd verder dan alleen de gehoorbeperking. Als audicien ben ik gekwalificeerd om diensten te leveren met betrekking tot het beoordelen, diagnosticeren, voorkomen en behandelen van mensen met gehoorverlies. Op een laagdrempelige manier kan ik in mijn praktijk op alle gemak met jou de mogelijkheden bespreken.

Een StAr gecertificeerde audicien

StAr is het keurmerk van Stichting Audicienregister. Deze stichting bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening die audiciens bieden en StAr is daarvan het keurmerk. Één van de eisen die StAr aan audiciens stelt, is dat ze in het bezit zijn van een vakdiploma. Daarnaast moet een audicien na- en bijscholing volgen om het keurmerk te behouden. Het keurmerk garandeert dat de theoretische kennis bijgehouden wordt en dat de audicien van alle laatste nieuwe inzichten en kennis op de hoogte is. Uiteraard ben ik als zelfstandig hoorspecialist ook gecertificeerd als StAr audicien.

Een audicien, een KNO-arts of een audioloog

Een audicien is opgeleid om gehoortesten af te nemen, om delen van jouw oor als oorschelp, gehoorgang en trommelvlies te controleren, maar zijn daarnaast vooral gespecialiseerd in gehoorapparaten en alles wat daarbij komt kijken. Dit in tegenstelling tot een audioloog of een KNO-arts; zij richten zich vooral op het diagnosticeren en behandelen van klachten, terwijl die taken natuurlijk ook zijdelings bij de werkzaamheden van een audicien horen.

Een KNO-arts is de afkorting voor een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van het gebied van Keel, Neus en Oor. Redenen om een KNO-arts te bezoeken zijn gehoorverlies, duizeligheid, oorsuizen, problemen met het trommelvlies en ontstekingen in de keel, neus en oren. Soms is het dus beter dat je verder onderzocht wordt door een KNO-arts voordat je met een gehoorapparaat kunt beginnen. Deze arts is ervoor opgeleid om te onderzoeken of er een medische oorzaak is voor jouw gehoorverlies.

Een audioloog is werkzaam bij het audiologische centrum. Bij een audioloog kun je alleen terecht met een doorverwijzing van jouw huisarts of KNO-arts. Over het algemeen wordt iemand doorverwezen naar een audiologisch centrum wanneer er sprake is van een complex gehoorverlies of meervoudig gehoorverlies. Ook wanneer je vermoedt dat jouw kind slechthorend of doof is, kun je bij het audiologische centrum terecht.

Audicien en hoorspecialist

Het zijn van een audicien en hoorspecialist ineen, maakt dat Dominique Hoorspecialist alle kennis en kunde in huis heeft om met jouw gehoorverlies aan de gang te gaan. Met een persoonlijke touch en met de beste gehoortoestellen op maat wordt jouw gehoorverlies tot een minimum beperkt.