Audicien

Het zijn van een audicien en hoorspecialist ineen, maakt dat Dominique Hoorspecialist alle kennis en kunde in huis heeft om met jouw gehoorverlies aan de gang te gaan. Met een persoonlijke touche en met de beste gehoortoestellen op maat wordt jouw gehoorverlies tot een minimum beperkt.
Bij twijfel over jouw gehoor is het altijd verstandig om een hoortest te laten uitvoeren. Als je dit bij een audicien of hoorspecialist laat doen, kijken die altijd verder dan alleen de gehoorbeperking. Als audicien ben ik gekwalificeerd om diensten te leveren met betrekking tot het beoordelen, diagnosticeren, voorkomen en behandelen van mensen met gehoorverlies. Op een laagdrempelige manier kan ik in mijn praktijk op alle gemak met jou de mogelijkheden bespreken.

Audicien Dominique

Met ruim 10 jaar ervaring en werkzaam in het vakgebied help ik graag andere mensen de juist hoortoestel kiezen. Geduld, betrouwbaarheid en kennis staan bij mij centraal en door mijn persoonlijke aanpak zorg ik ervoor dat jij weer goed kunt horen. Laat me je adviseren!

advies hoortoestel

Werkzaamheden van een audicien

Een onafhankelijk audicien is een professional op het gebied van gehoorverlies en gehoorapparaten. De werkzaamheden van een onafhankelijk audicien kunnen onder meer bestaan uit:
1. Gehooronderzoek: Het uitvoeren van een uitgebreid gehooronderzoek om de mate van gehoorverlies te bepalen en eventuele gehoorproblemen te identificeren.
2. Advies geven: Het geven van advies aan cliënten over de beste oplossing voor hun gehoorproblemen, inclusief het aanbevelen van de juiste soort gehoorapparaat.
3. Aanpassen en afstellen van gehoorapparaten: Het aanpassen en afstellen van gehoorapparaten om ervoor te zorgen dat ze goed werken voor de individuele cliënt.
4. Onderhoud en reparatie: Het onderhouden en repareren van gehoorapparaten om ervoor te zorgen dat ze optimaal blijven functioneren.
5. Nazorg: Het bieden van nazorg, inclusief follow-up afspraken om ervoor te zorgen dat de cliënt tevreden is met de gehoorapparaten en eventuele problemen op te lossen.
6. Voorlichting: Het geven van voorlichting over gehoorverlies en preventieve maatregelen om gehoorverlies te voorkomen.

gesprek hoorspecialist

In 5 simpele stappen naar een optimaal gehoor

We nemen de tijd!

We nemen de tijd om alles voor u uit te leggen en ervoor te zorgen dat u weet waar alles te vinden is. Een van onze audiciens komt dan bij u langs om uw persoonlijke situatie te bekijken en u een adequaat advies te geven. Heeft u vragen? Uiteraard is er voldoende tijd om deze allemaal te beantwoorden. U en uw wensen staan centraal. Wij zijn pas tevreden wanneer u dit ook bent.

Een hoortoestel is een zeer specifiek en persoonlijk hulpmiddel. Met onze expertise zorgen wij ervoor dat u het best passende gehoorapparaat ontvangt om te testen. De afspraak en de testperiode van het hoortoestel zijn beiden geheel vrijblijvend.

Plan gratis adviesgesprek

Een StAr gecertificeerde audicien

StAr is het keurmerk van Stichting Audicienregister. Deze stichting bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening die audiciens bieden en StAr is daarvan het keurmerk. Één van de eisen die StAr aan audiciens stelt, is dat ze in het bezit zijn van een vakdiploma. Daarnaast moet een audicien na- en bijscholing volgen om het keurmerk te behouden. Het keurmerk garandeert dat de theoretische kennis bijgehouden wordt en dat de audicien van alle laatste nieuwe inzichten en kennis op de hoogte is. Uiteraard ben ik als zelfstandig hoorspecialist ook gecertificeerd als StAr audicien.

Audicien, een KNO-arts of een audioloog?

Een audicien is opgeleid om gehoortesten af te nemen, om delen van jouw oor als oorschelp, gehoorgang en trommelvlies te controleren, maar is daarnaast vooral gespecialiseerd in gehoorapparaten en alles wat daarbij komt kijken. Dit in tegenstelling tot een audioloog of een KNO-arts; zij richten zich vooral op het diagnosticeren en behandelen van klachten, terwijl die taken natuurlijk ook zijdelings bij de werkzaamheden van een audicien horen. Als gecertificeerd audicien kan ik je dus helpen je klachten te verminderen door je van goede adviezen te voorzien en hulpmiddelen aan te meten.
Een KNO-arts is de afkorting voor een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van het gebied van Keel, Neus en Oor. Redenen om een KNO-arts te bezoeken zijn gehoorverlies, duizeligheid, oorsuizen, problemen met het trommelvlies en ontstekingen in de keel, neus en oren. Soms is het dus beter dat je verder onderzocht wordt door een KNO-arts voordat je met een gehoorapparaat kunt beginnen. Deze arts is ervoor opgeleid om te onderzoeken of er een medische oorzaak is voor jouw gehoorverlies.
Een audioloog is werkzaam bij het audiologische centrum. Bij een audioloog kun je alleen terecht met een doorverwijzing van jouw huisarts of KNO-arts. Over het algemeen wordt iemand doorverwezen naar een audiologisch centrum wanneer er sprake is van een complex gehoorverlies of meervoudig gehoorverlies. Ook wanneer je vermoedt dat jouw kind slechthorend of doof is, kun je bij het audiologische centrum terecht.

Audicien Hoorspecialist Dominique

Neem gerust contact op met ons om eens over de mogelijkheden die wij als audicien voor je kunnen betekenen. We geven vrijblijvend advies.