Hoe zit het gehoor in elkaar?

gehoorverlies begrijpen

Het gehoor is een complex zintuig dat ons in staat stelt geluiden waar te nemen en te begrijpen. Het gehoorproces omvat verschillende stappen en structuren in het oor, die samenwerken om geluidstrillingen om te zetten in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd voor interpretatie. Hier zijn de belangrijkste stappen in het gehoorproces:

Het buitenoor: Het gehoorproces begint met het buitenoor, dat bestaat uit de oorschelp (deel dat zichtbaar is aan de buitenkant) en de gehoorgang. Geluidsgolven, oftewel trillingen in de lucht, worden opgevangen door de oorschelp en geleid naar de gehoorgang.

Het middenoor: De gehoorgang leidt naar het middenoor, dat zich achter het trommelvlies bevindt. Wanneer geluidsgolven het trommelvlies bereiken, veroorzaken ze trillingen in het trommelvlies. Deze trillingen worden doorgegeven aan de gehoorbeentjes in het middenoor: de hamer (malleus), het aambeeld (incus) en de stijgbeugel (stapes). De gehoorbeentjes vergroten de trillingen en zorgen ervoor dat ze worden doorgegeven aan het binnenoor.

Het binnenoor: Het binnenoor, dat ook het slakkenhuis (cochlea) wordt genoemd, bevat duizenden haarcellen en vloeistof. De trillingen die vanuit het middenoor komen, veroorzaken golven in de vloeistof in het slakkenhuis. Deze golven bewegen de haarcellen, die vervolgens elektrische signalen genereren op basis van de frequentie en intensiteit van de geluidstrillingen.

Het gehoorzenuwstelsel: De elektrische signalen van de haarcellen in het binnenoor worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd. In de hersenen worden deze signalen geïnterpreteerd en omgezet in geluid dat we kunnen begrijpen en herkennen.

Dit is een vereenvoudigde uitleg van hoe het gehoor werkt. Het menselijke gehoor is zeer complex en in staat om een breed scala aan geluiden waar te nemen en te onderscheiden. Onze hersenen spelen een cruciale rol bij het verwerken en begrijpen van geluiden, en het gehoor is een essentieel zintuig voor communicatie en ons vermogen om de wereld om ons heen waar te nemen.

Wat is gehoorverlies en hoe ontstaat het?

Gehoorverlies, ook wel slechthorendheid of doofheid genoemd, verwijst naar het verminderde vermogen om geluiden te horen of te verstaan/begrijpen. Het kan variëren van licht/mild tot ernstig en kan tijdelijk of permanent zijn. Gehoorverlies kan om verschillende redenen optreden, waaronder:

  • Leeftijdsgebonden gehoorverlies, ook bekend als presbyacusis, is een veelvoorkomende vorm van gehoorverlies die optreedt naarmate mensen ouder worden.
  • Blootstelling aan te hard geluid, zowel op het werk als in vrijetijdsactiviteiten, kan leiden tot lawaai slechthorendheid.
  • Bepaalde ziekten, zoals mazelen, meningitis, en otosclerose, evenals oor infecties, kunnen het gehoor beïnvloeden.
  • Sommige medicijnen, zoals bepaalde antibiotica en chemotherapie medicijnen, kunnen schadelijk zijn voor het gehoor.
  • Gehoorverlies kan ook het gevolg zijn van genetische factoren, waarbij het van generatie op generatie kan worden doorgegeven.
  • Lichamelijk letsel aan het oor, de schedel of het gehoororgaan kan gehoorverlies veroorzaken.

Gehoorverlies kan zich uiten in verschillende vormen, waaronder geleidelijk verlies van gehoor, problemen met het horen van bepaalde frequenties, tinnitus (oorsuizen), of volledige doofheid.

Gehoorverlies Begrijpen

Gehoorverlies kan aanzienlijke fysieke, emotionele en sociale gevolgen hebben voor mensen die ermee te maken hebben. De impact van gehoorverlies varieert afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies, de oorzaak, de leeftijd waarop het optreedt en hoe het wordt beheerd.

Het kan aanzienlijke gevolgen hebben voor iemands levenskwaliteit, zoals communicatieproblemen, sociaal isolement en zelfs emotionele stress.

Het is belangrijk op te merken dat gehoorverlies niet alleen de persoon met gehoorverlies beïnvloedt, maar ook hun familie en vrienden. Dierbaren moeten zich aanpassen aan communicatieproblemen en kunnen zich eveneens belast voelen door de emotionele impact van gehoorverlies.

gehoorapparaat kopen

Als er sprake is van mild gehoorverlies, heeft u waarschijnlijk moeite om geluiden onder 40 decibel waar te nemen. U kunt zacht uitgesproken worden net verstaan en het geluid van de koelkastmotor of het tikken van de klok niet horen. Als uw gehoorverlies in deze categorie valt, heeft u nog geen moeite met het geluid van luide of meer intense klinkers. Maar waarschijnlijk neemt u het geluid van enkele zachtere medeklinkers niet waar. Wanneer u vaak aan mensen vraagt om luider te spreken omdat u ze niet kunt verstaan is het verstandig een uitgebreid onderzoek bij de specialist aan te vragen

Gemiddeld gehoorverlies staat een stapje hoger op de schaal. Met deze mate van slechthorendheid heeft u moeite om geluiden onder de 40 tot 70 decibel te horen. In dit stadium zult u niet alleen de zachte medeklinkers niet meer horen, maar ook moeite hebben om klinkers te onderscheiden. Met een gemiddeld verlies van gehoorvermogen merkt u dat u weliswaar iets hoort zonder uw gehoorapparaat, maar vaak niet meer begrijpt wat er gezegd wordt. Kenmerkend voor dit stadium is dat de meeste mensen de fase van ontkenning voorbij zijn en erkennen dat ze een gehoorprobleem hebben.

Bij ernstig gehoorverlies kunt u geen geluid meer horen onder 70 tot 90 decibel. Zelfs het geluid van een rinkelende telefoon of deurbel kan u compleet ontgaan. Om voor een hogere levenskwaliteit te zorgen, is een gehoorapparaat absoluut noodzakelijk.